Vepekoe säännöt ja suoritusohjeet (voim.  1.1.2017 alkaen)


SOVE/ALOKASLUOKKA
Ohjaajia voi olla kaksi, jolloin toisen on oltava veneessä ja toisen rannalla. Ohjaajilla on käytettävissä 6 käskyä ilman virhepisteitä kussakin liikkeessä. Virheettömästä liikkeen suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Käskyt voivat olla suullisia tai käsimerkkejä. Mikäli suullinen käsky ja käsimerkki annetaan samaan aikaan, luetaan se yhdeksi käskyksi. Suullinen käsky on yksi sana ja käsimerkin kesto tulee olla vastaavan mittainen. Lisäksi käskyyn saa liittää koiran nimen. Myös pillin käyttö on sallittua, mutta siitä tulee sopia ennen suorituksen alkua ylituomarin kanssa. Kaikki askeleet lasketaan erillisiksi käskyiksi pois lukien tilanne, jossa ohjaaja hakee vientiesineen maasta tai vedestä lähetyspaikalle koiran uudelleenlähetystä varten. Mikäli käsky jää päälle (esim. käsimerkki tai vartaloapu), lasketaan siitä lisäkäsky 5 sekunnin välein. Käskyiksi lasketaan varsinaisen koesuorituksen lisäksi käskyt, jotka annetaan soudettaessa venettä/veneitä suorituspaikalle.


Suorituksen virheen aiheuttamat pistemenetykset sekä hylkäävät virheet on listattu kunkin koeluokan yhteydessä. Tässä on selvennetty termejä, joita luokkakohtaisissa ohjeissa käytetään:

 

Varaslähdöksi tulkitaan tilanne, jossa koira lähtee suorittamaan liikettä ennen ylituomarin merkkiä, kun vene(et) on alle 5 metrin etäisyydellä suorituspaikalta. Varaslähdöksi tulkitaan myös se, jos koira nostaa tassun veneen ponttoonille lähtöpaikalla ennen ylituomarin merkkiä, vaikka se ei hyppäisikään veteen ennenaikaisesti.
 

Avustamiseksi tulkitaan kaikki ohjaajan tekemät mallisuorituksesta poikkeavat toimenpiteet, joilla avustetaan koiran suoritusta ja jotka eivät ole hylkääviä virheitä. Näitä ovat esim. veneen ponttoonin taputtaminen ja veden loiskuttelu suorituksen aikana.
 

Koiraan kohdistunut fyysinen pakote on aina hylkäävä virhe. Fyysiseksi pakotteeksi tulkitaan esimerkiksi koiran työntäminen lähetyksen yhteydessä, koiran pään painaminen veden alle vientiesinettä vastaanotettaessa ja vientiesineen työntäminen koiralle suuhun pakottamalla.
 

Uusi yritys tulkitaan tilanteessa, jossa koira ei suorita esineen luovutusta tai veneköyteen/pelastettavan ”kädenjatkeeseen” tarttumista yhdellä kerralla. Esim. jos koira esineen viennissä tulee veneelle, mutta ohjaaja/koetoimitsija ei saa vientiesinettä yrittäessään tarttua siihen, tulkitaan tämä yhdeksi yritykseksi. Jos koira sen jälkeen palaa veneelle ja luovuttaa esineen, tulkitaan koiran luovuttaneen esineen toisella yrittämällä. Vastaavasti mikäli veneen haussa koira käy veneen luona, mutta ei tartu veneköyteen ensimmäisellä kerralla sitä tarjottaessa, tulkitaan seuraavista kerroista uusi yritys.


Kunkin liikkeen suoritus hylätään seuraavissa tapauksissa:
- koira ei lähde 30 sekunnin määräajassa suorittamaan tehtävää tai 4 minuutin ohjeaika ylittyy
- koira on selvästi haluton työskentelemään tai ei ole ohjaajan hallinnassa
- koira lähetetään vedestä
- ohjaaja tarttuu koiraan suorituksen aikana
- ohjaaja käyttää koiran ohjaamiseen fyysistä pakotetta (esim. koiraa lähetettäessä tai vientiesineen vastaanotossa)
- ohjaaja pyrkii veteen menemällä parantamaan koiransa suoritusta
- ohjaaja heittää ylimääräisiä esineitä (esim. kiviä) veteen koiran avustamiseksi
- ohjaaja tuo rantaan ylimääräisiä tavaroita, joilla pyritään vaikuttamaan koesuoritukseen (esim. makupalat, lelut)
- koira poistuu radalta (rantautuu) tai koealueelta (lähtö/maalialue) suorituksen aikana
- koira karkaa veneestä, kun venettä ollaan soutamassa lähtöpaikalle ja vene on yli 5m etäisyydellä lähtöpaikasta
- koira jättää esineen/veneen/pelastettavan yli 5 metrin päästä veneestä/maalista
- vientiesine heitetään maahan tai veteen
- valjaita käyttävä koira yrittää tarttua pelastettavaan
- koira tarttuu pelastettavaa muualta kuin pelastettavan kädessä olevasta ”kädenjatkeesta”
- koira kiipeää pelastettavan päälle


Virhepisteet:
- koiran avustaminen -5p
- yli kuusi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä -1p
- koira jättää esineen/veneen/pelastettavan 5 metrin päästä maalista/veneestä -2p/metri
- koira sivuuttaa maalilinjan -1 p/sivuutettu alkava metri
- varaslähtö -5p
- koira ei tartu veneen vetoköyteen/pelastettavaan ensimmäisellä yrityksellä -2p/uusi yritys
- koira ei luovuta esinettä ensimmäisellä yrityksellä -2 p/uusi yritys
- veneen vetoköysi heitetään veteen -5p
- koiran uudelleen lähettäminen -2p


Hyväksytty sove: 65 pistettä
Ansiopisteet alo: Maksimipisteet 100
90 - 100 pistettä 1. tulos
80 - 89 pistettä 2. tulos
65 - 79 pistettä 3. tulos (hyväksytty)

 

SOVE/ALO1 VENEESTÄ HYPPY JA UINTI 50 METRIÄ
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, koira ja toinen ohjaaja ovat, ajetaan 50 metrin poijulle. Toinen ohjaaja on rannalla maalilinjan takana. Liikkeen suorituksessa koira hyppää veneestä, joka on kiinnitetty 50 m merkkipoijuun ja ui rantaan. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja se päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta.

SOVE/ALO2 ESINEEN VIENTI 30 METRIÄ
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja toinen ohjaaja ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Koira ja toinen ohjaaja ovat rannalla maalilinjan takana. Liikkeen suorituksessa koira vie ohjaajan sille antaman esineen rannalta veneelle ja luovuttaa sen veneessä olevalle ohjaajalle. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin  ilmoittamasta paikasta. Suoritus ja ajanotto alkavat ylituomarin merkistä, jonka jälkeen vientiesine annetaan koiralle. Vientiesine on ohjaajan oma ja sen on oltava ylituomarin hyväksymä. Vientiesine annetaan koiralle suuhun. Veneessä oleva ohjaaja saa ottaa esineen koiralta, kun hän ylettää siihen. Ajanotto pysähtyy, kun veneessä oleva ohjaaja saa esineen.

SOVE/ALO3 VENEEN NOUTO 30 METRIÄ
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja toinen ohjaaja ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Veneeseen on kiinnitetty noin kolmen metrin vetoköysi. Veneessä on kaikilla koirilla sama määrä henkilöitä, kuitenkin vähintään kaksi. Koira ja toinen ohjaaja ovat rannalla maalilinjan takana. Liikkeen suorituksessa koira lähtee rannalta, noutaa veneen 30 metrin poijulta ja tuo veneen rantaan veneen vetoköydestä. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Vetoköysi annetaan koiralle palkintotuomarin merkistä. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.

SOVE/ALO4 HUKKUVAN PELASTAMINEN 30 METRIÄ
Ennen liikkeen suorituksen alkua venettä, jossa palkintotuomari, mahdollinen toinen ohjaaja ja pelastettava henkilö ovat, aletaan soutaa rannasta kohti 50 metrin poijua. Kun vene on 30 metrin linjalla, hukkuva pudottautuu veteen. Venettä ajetaan eteenpäin vielä noin 10 metriä. Liikkeen suorituksessa koira lähtee rannalta ja hakee pelastettavan rantaan. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa, kun pelastettava henkilö pudottautuu veteen. Pelastettava henkilö loiskuttelee 30 metrin linjalla. Pelastettava ei saa kutsua koiraa eikä käyttää käskysanoja. Koiran on joko tartuttava pelastettavan kädessä olevaan ”kädenjatkeeseen” tai pelastettava tarttuu koiran päällä oleviin valjaisiin. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta.

- - -

AVOIN LUOKKA
Koiralla on vain yksi ohjaaja. Ohjaaja on siinä paikassa (rannalla tai veneessä), mistä koira lähtee suorittamaan tehtävää, jollei liikekohtaisissa ohjeissa ole muuta määritelty. Ohjaajalla on käytettävissä kolme käskyä ilman virhepisteitä kunkin liikkeen suorituksessa. Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Käskyt voivat olla suullisia tai käsimerkkejä. Mikäli suullinen käsky ja käsimerkki annetaan samaan aikaan, luetaan se yhdeksi käskyksi. Suullinen käsky on yksi sana ja käsimerkin kesto tulee olla vastaavan mittainen. Lisäksi käskyyn saa liittää koiran nimen. Myös pillin käyttö on sallittua, mutta siitä tulee sopia ennen suorituksen alkua ylituomarin kanssa. Kaikki askeleet lasketaan erillisiksi käskyiksi pois lukien tilanne, jossa ohjaaja hakee vientiesineen maasta tai vedestä lähetyspaikalle koiran uudelleenlähetystä varten. Mikäli käsky jää päälle (esim. käsimerkki tai vartaloapu), lasketaan siitä lisäkäsky 5 sekunnin välein. Käskyiksi lasketaan varsinaisen koesuorituksen lisäksi käskyt, jotka annetaan soudettaessa venettä/veneitä suorituspaikalle.
 

Suorituksen virheen aiheuttamat pistemenetykset sekä hylkäävät virheet on listattu kunkin koeluokan yhteydessä. Tässä on selvennetty termejä, joita luokkakohtaisissa ohjeissa käytetään:


Varaslähdöksi tulkitaan tilanne, jossa koira lähtee suorittamaan liikettä ennen ylituomarin merkkiä, kun vene(et) on alle 5 metrin etäisyydellä suorituspaikalta. Varaslähdöksi tulkitaan myös se, jos koira nostaa tassun veneen ponttoonille lähtöpaikalla ennen ylituomarin merkkiä, vaikka se ei hyppäisikään veteen ennenaikaisesti.
 

Avustamiseksi tulkitaan kaikki ohjaajan tekemät mallisuorituksesta poikkeavat toimenpiteet, joilla avustetaan koiran suoritusta ja jotka eivät ole hylkääviä virheitä. Näitä ovat esim. veneen ponttoonin taputtaminen ja veden loiskuttelu suorituksen aikana.
 

Koiraan kohdistunut fyysinen pakote on aina hylkäävä virhe. Fyysiseksi pakotteeksi tulkitaan esim. koiran työntäminen lähetyksen yhteydessä, koiran pään painaminen veden alle vientiesinettä vastaanotettaessa ja vientiesineen työntäminen koiralle suuhun pakottamalla.
 

Uusi yritys tulkitaan tilanteessa, jossa koira ei suorita esineen luovutusta tai veneköyteen/pelastettavan ”kädenjatkeeseen” tarttumista yhdellä kerralla. Esim. jos koira esineen viennissä tulee veneelle, mutta ohjaaja/koetoimitsija ei saa vientiesinettä yrittäessään tarttua siihen, tulkitaan tämä yhdeksi yritykseksi. Jos koira sen jälkeen palaa veneelle ja luovuttaa esineen, tulkitaan koiran luovuttaneen esineen toisella yrittämällä. Vastaavasti mikäli veneen haussa koira käy veneen luona, mutta ei tartu veneköyteen ensimmäisellä kerralla sitä tarjottaessa, tulkitaan seuraavista kerroista uusi yritys.


Kunkin liikkeen suoritus hylätään seuraavissa tapauksissa:
- koira ei lähde 30 sekunnin määräajassa suorittamaan tehtävää tai 4 minuutin ohjeaika ylittyy
- koira on selvästi haluton työskentelemään tai ei ole ohjaajan hallinnassa
- koira lähetetään vedestä
- ohjaaja tarttuu koiraan suorituksen aikana
- ohjaaja käyttää fyysistä pakotetta (esim. koiraa lähetettäessä, vientiesinettä annettaessa tai vientiesineen vastaanotossa)
- ohjaaja pyrkii veteen menemällä parantamaan koiransa suoritusta
- ohjaaja heittää ylimääräisiä esineitä (esim. kiviä) veteen koiran avustamiseksi
- ohjaaja tuo rantaan ylimääräisiä tavaroita, joilla pyritään vaikuttamaan koesuoritukseen (esim. makupalat, lelut)
- koira poistuu radalta (rantautuu) tai koealueelta (lähtö/maalialue) suorituksen aikana
- koira karkaa veneestä, kun venettä ollaan soutamassa lähtöpaikalle ja vene on yli 5 metrin etäisyydellä lähtöpaikasta
- koira jättää vientiesineen/veneen/pelastettavan yli 5 m päähän veneestä/maalista
- pelastusrenkaan vientiköysi heitetään maahan tai veteen
- valjaita käyttävä koira yrittää tarttua pelastettavaan
- koira tarttuu pelastettavaa muualta kuin pelastettavan kädessä olevasta ”kädenjatkeesta”
- koira kiipeää pelastettavan päälle


Virhepisteet:
- koiran avustaminen -5p
- yli kolme käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä -1p
- koira jättää vientiesineen/veneen/pelastettavan alle 5 metrin päästä maalista/veneestä -3p/metri
- koira sivuuttaa maalilinjan -1p/sivuutettu alkava metri
- varaslähtö -5p
- koira ei tartu veneen vetoköyteen/pelastettavaan ensimmäisellä yrityksellä -3p/uusi yritys
- koira ei luovuta vientiesinettä ensimmäisellä yrityksellä -3p/uusi yritys
- koiran uudelleen lähettäminen -3p
- koira tarttuu pelastusrenkaaseen (renkaan vetoköyden sijaan) -5p


Ansiopisteet AVO: Maksimipisteet 100
90 - 100 pistettä 1. tulos
80 - 89 pistettä 2. tulos
65 - 79 pistettä 3. tulos (hyväksytty)

AVO1 UINTI JA VENEEN NOUTO 50 METRIÄ
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, koira sekä ohjaaja niin halutessaan ovat, ajetaan 50 metrin linjalla olevalle poijulle. Toinen vene, jossa on kaksi koetoimitsijaa, ajetaan 30m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle, veneen keula radan keskilinjan suuntaan. Tähän veneeseen on kiinnitetty n. 3 metrin mittainen vetoköysi. Koiran ohjaaja voi valita, onko hän koiran kanssa samassa veneessä vai rannalla maalilinjan takana. Liikkeen suorituksessa koira hyppää veneestä, joka on kiinnitetty 50m merkkipoijuun, hakee toisen veneen 30 metrin linjalta ja vetää sen rantaan. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen koira saa hypätä veneestä ja lähteä noutamaan toista venettä. Kun koira on noin 10 metrin päässä noudettavasta veneestä, heitetään vetoköysi veneestä veteen. Koiran tulee tarttua vetoköyteen ja hinata vene rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.

AVO2 PELASTUSRENKAAN VIENTI 30 METRIÄ

Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja koetoimitsija ovat, ajetaan 30m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Liikkeen suorituksessa ohjaaja lähettää koiran viemään pelastusrenkaan veneelle, jossa koira luovuttaa pelastusrenkaan vientiköydestä koetoimitsijalle. Ohjaaja lähettää koiran maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Pelastusrengas saa olla vedessä lähetettäessä, mutta pelastusrenkaassa kiinni oleva köysi on oltava ohjaajan kädessä. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen vientiesine annetaan köydestä koiralle suuhun. Ajanotto päättyy, kun koira on luovuttanut vientiköyden koetoimitsijalle veneellä.

AVO3 OHJATTU VENEEN NOUTO 30 METRIÄ

Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja koetoimitsijaovat, ajetaan 30m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Tähän veneeseen on kiinnitetty noin 3 metrin mittainen vetoköysi. Ohjaaja voi näyttää koiralle noudettavan veneen, mutta vetoköyttä ei näytetä koiralle ennen suoritusta. Toinen vene, jossa on koetoimitsija (soutaja) ajetaan toiselle 30m linjalla olevalle poijulle. Veneitä lähdetään soutamaan kohti poijuja samanaikaisesti. Ohjaaja ja koira ovat rannalla maalilinjan takana. Liikkeen suorituksessa koiran tulee noutaa se vene, jossa vetoköysi on, ja tuoda se rantaan. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä. Kun koira on noin 5 metrin päässä noudettavasta veneestä, koetoimitsija ojentaa vetoköyden koiralle. Koiran tulee tarttua vetoköyteen ja hinata vene rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan.

AVO4 HUKKUVAN PELASTAMINEN 50 METRIÄ VENEESTÄ LÄHTIEN
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, ohjaaja ja koira ovat, ajetaan 30m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Toinen vene, jossa on koetoimitsija (soutaja) ja pelastettava henkilö, ajetaan 50 metrin poijulle. Venettä, jossa koira ja ohjaaja ovat, aletaan soutaa kohti toista 30 metrin linjalla olevaan poijua. Veneen ollessa oletetulla radan keskilinjalla, pelastettava henkilö pudottautuu ylituomarin merkistä veteen. Liikkeen suorituksessa koiran tulee hypätä liikkuvasta veneestä, hakea pelastettava ja tuoda hänet rantaan. Ajanotto alkaa, kun pelastettava pudottautuu veteen. Tällöin ohjaaja saa lähettää koiran suorittamaan tehtävää. Pelastettava henkilö loiskuttelee 50 metrin merkkipoijun linjalla, mutta ei pidä kiinni merkkipoijusta. Pelastettava ei saa kutsua koiraa, eikä käyttää käskysanoja. Koiran on joko tartuttava pelastettavan kädessä olevaan ”kädenjatkeeseen” (dummy tai vastaava), tai pelastettava tarttuu koiran päällä oleviin valjaisiin. Kun koira on hypännyt veneestä, vene, jossa ohjaaja on, soudetaan rantaan. Ohjaaja siirtyy veneestä maalilinjan taakse. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan.

- - -

VOITTAJALUOKKA

Koiralla on vain 1 ohjaaja, joka on aina siinä paikassa (rannalla tai veneessä), mistä koira lähtee suorittamaan tehtävää. Ohjaajalla on käytettävissä 2 käskyä ilman virhepisteitä kussakin liikkeessä. Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet. Käskyt voivat olla suullisia tai käsimerkkejä. Mikäli suullinen käsky ja käsimerkki annetaan samaan aikaan, luetaan se yhdeksi käskyksi. Suullinen käsky on yksi sana ja käsimerkin kesto tulee olla vastaavan mittainen. Lisäksi käskyyn saa liittää koiran nimen. Myös pillin käyttö on sallittua, mutta siitä tulee sopia ennen suorituksen alkua ylituomarin kanssa. Kaikki askeleet lasketaan erillisiksi käskyiksi pois lukien tilanne, jossa ohjaaja hakee vientiesineen maasta tai vedestä lähetyspaikalle koiran uudelleenlähetystä varten. Mikäli käsky jää päälle (esim. käsimerkki tai vartaloapu), lasketaan siitä lisäkäsky 5 sekunnin välein. Käskyiksi lasketaan varsinaisen koesuorituksen lisäksi käskyt, jotka annetaan soudettaessa venettä/veneitä suorituspaikalle.

 

Suorituksen virheen aiheuttamat pistemenetykset sekä hylkäävät virheet on listattu kunkin koeluokan yhteydessä. Tässä on selvennetty termejä, joita luokkakohtaisissa ohjeissa käytetään:


Varaslähdöksi tulkitaan tilanne, jossa koira lähtee suorittamaan liikettä ennen ylituomarin merkkiä, kun vene(et) on alle 5 metrin etäisyydellä suorituspaikalta. Varaslähdöksi tulkitaan myös se, jos koira nostaa tassun veneen ponttoonille lähtöpaikalla ennen ylituomarin merkkiä, vaikka se ei hyppäisikään veteen ennenaikaisesti.
 

Avustamiseksi tulkitaan kaikki ohjaajan tekemät mallisuorituksesta poikkeavat toimenpiteet, joilla avustetaan koiran suoritusta ja jotka eivät ole hylkääviä virheitä. Näitä ovat esim. veneen ponttoonin taputtaminen ja veden loiskuttelu suorituksen aikana.


Koiraan kohdistunut fyysinen pakote on aina hylkäävä virhe. Fyysiseksi pakotteeksi tulkitaan esim. koiran työntäminen lähetyksen yhteydessä, koiran pään painaminen veden alle vientiesinettä vastaanotettaessa ja vientiesineen työntäminen koiralle suuhun pakottamalla.
 

Uusi yritys tulkitaan tilanteessa, jossa koira ei suorita esineen luovutusta tai veneköyteen/pelastettavan ”kädenjatkeeseen” tarttumista yhdellä kerralla. Esim. jos koira esineen viennissä tulee veneelle, mutta ohjaaja/koetoimitsija ei saa vientiesinettä yrittäessään tarttua siihen, tulkitaan tämä yhdeksi yritykseksi. Jos koira sen jälkeen palaa veneelle ja luovuttaa esineen, tulkitaan koiran luovuttaneen esineen toisella yrittämällä. Vastaavasti mikäli veneen haussa koira käy veneen luona, mutta ei tartu veneköyteen ensimmäisellä kerralla sitä tarjottaessa, tulkitaan seuraavista kerroista uusi yritys.


Kunkin liikkeen suoritus hylätään seuraavissa tapauksissa:
- koira ei lähde 30 sekunnin määräajassa suorittamaan tehtävää tai 4 minuutin ohjeaika ylittyy
- koira on selvästi haluton työskentelemään tai ei ole ohjaajan hallinnassa
- koira lähetetään vedestä
- ohjaaja tarttuu koiraan suorituksen aikana
- ohjaaja käyttää fyysistä pakotetta (esim. koiraa lähetettäessä, vientiesinettä annettaessa tai vientiesineen vastaanotossa)
- ohjaaja pyrkii veteen menemällä parantamaan koiransa suoritusta
- ohjaaja heittää ylimääräisiä esineitä (esim. kiviä) veteen koiran avustamiseksi
- ohjaaja tuo rantaan ylimääräisiä tavaroita, joilla pyritään vaikuttamaan koesuoritukseen (esim. makupalat, lelut)
- koira poistuu radalta (rantautuu) tai koealueelta (lähtö/maalialue) suorituksen aikana
- koira karkaa veneestä, kun venettä ollaan soutamassa lähtöpaikalle
- vientiköysi heitetään maahan tai veteen
- koira lähtee ilman pelastusrengasta hakemaan hukkuvaa eikä ole ohjaajan hallinnassa
- koira kiipeää pelastettavan päälle tai yrittää tarttua hukkuvaan
- ohjaaja kiristää vetoköyttä köyden luovutuksen jälkeen
- koira jättää vientiesineen/veneen/pelastettavan yli yhden metrin päähän veneestä/maalista


Virhepisteet:
- koiran avustaminen -5p
- yli kaksi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä -1p
- koira jättää köyden/veneen/pelastettavan alle 1 metrin päästä maalista/veneestä -10p
- koira sivuuttaa maalilinjan -1p/sivuutettu alkava metri
- varaslähtö -5p
- vientiköysi tai -esine annetaan uudelleen koiralle lähetettäessä -5p
- koira tarttuu vientiköyteen uudelleen luovutuksen jälkeen -5p
- koira ei luovuta vientiköyttä ensimmäisellä yrityksellä -5p/uusi yritys
- koira tarttuu pelastusrenkaaseen (renkaan vetoköyden sijaan) -10p


Ansiopisteet VOI: Maksimipisteet 100
90 - 100 pistettä 1. tulos
80 - 89 pistettä 2. tulos
65 - 79 pistettä 3. tulos (hyväksytty)

VOI1 TOISEN VENEEN NOUTO 50 METRIÄ
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, koira ja ohjaaja ovat, ajetaan 50m poijun linjalle noin 15 metriä keskilinjasta sivuun. Toinen vene, jossa on kaksi koetoimitsijaa, ajetaan keskilinjan vastakkaisella puolella olevalle 30 metrin poijulle. Tähän veneeseen on kiinnitetty noin 3 metrin vetoköysi, joka heitetään veteen jo rannasta lähtiessä. Liikkeen suorituksessa koiran tulee ohjaajan käskystä hypätä liikkuvasta veneestä ja tuoda toinen vene rantaan. Ylituomarin merkistä kumpaakin venettä aletaan soutaa rannan suuntaisesti kohti keskilinjaa. Noudettavaa venettä soudetaan perä edellä, ettei vetoköysi mene veneen alle. Ohjaaja päättää itse, koska lähettää koiran suorittamaan tehtävää. Ajanotto alkaa koiran lähdöstä tai viimeistään, kun vene, jossa koira ja ohjaaja ovat, ohittaa 50 metrin merkkipoijun. Koiran on hypättävä käskystä veteen ja vedettävä noudettava vene rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.

VOI2 KÖYDEN VIENTI VENEESEEN 30 METRIÄ

Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja koetoimitsija ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Ennen veneen soutamista poijulle, ohjaaja saa asetella vientiköyden rannalle haluamallaan tavalla. Ohjaaja ja koira ovat rannalla maalilinjan takana. Liikkeen suorituksessa ohjaaja lähettää koiran viemään köyden veneelle, jossa koira luovuttaa köyden koetoimitsijalle ja ui sen jälkeen takaisin rantaan. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen vientiköysi annetaan koiralle suuhun. Ohjaaja juoksuttaa köyttä käsiensä välistä eikä saa irrottaa köydestä suorituksen aikana. Koiran on luovutettava köysi veneessä olevalle koetoimitsijalle. Köyden luovutettuaan koiran on uitava takaisin rantaan köyteen tarttumatta. Ohjaaja ei saa kiristää köyttä luovutuksen jälkeen. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan.

VOI3 PELASTUSRENKAAN NOUTO VENEELTÄ TOISESTA VENEESTÄ LÄHTIEN 30 METRIÄ

Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, ohjaaja ja koira ovat, ajetaan 30m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Toinen vene, jossa on kaksi koetoimitsijaa ja pelastusrengas, ajetaan toiselle 30m linjalla olevalle poijulle. Liikkeen suorituksessa koira lähetetään veneestä hakemaan pelastusrengas toiselta veneeltä ja tuomaan se ohjaajalle. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen ohjaaja saa lähettää koiran. Koiran on hypättävä veneestä ja uitava toiselle veneelle. Kun koira on noin 5 metrin päässä veneestä, koetoimitsija ojentaa pelastusrenkaassa kiinni olevan köyden koiralle. Koiran tulee ottaa kiinni köydestä. Koiran otettua köyden, koetoimitsija laskee pelastusrenkaan veteen. Koiran tulee viedä pelastusrengas ohjaajalle. Ajanotto päättyy, kun koira on luovuttanut pelastusrenkaan köyden ohjaajalle.

VOI4 HUKKUVAN PELASTAMINEN PELASTUSRENKAALLA 30 METRIÄ
Ennen liikkeen suorituksen alkua venettä, jossa palkintotuomari ja pelastettava henkilö ovat, aletaan soutaa rannasta kohti 50 metrin poijua. Kun vene on 30 m linjalla, hukkuva pudottautuu veteen. Hukkuva on vedessä passiivinen eikä loiskuttele. Venettä ajetaan eteenpäin vielä noin 10 m. Liikkeen suorituksessa koira lähetetään rannalta viemään pelastusrengas hukkuvalle ja tuomaan pelastettava rantaan pelastusrenkaan köydestä. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa pelastettavan pudottauduttua veteen. Tämän jälkeen ohjaaja saa lähettää koiran suorittamaan tehtävää. Pelastusrengas annetaan koiralle renkaaseen kiinnitetystä köydestä. Pelastusrengas saa olla vedessä lähetettäessä, mutta pelastusrenkaassa kiinni oleva köysi on oltava ohjaajan kädessä. Pelastettava henkilö on 30 metrin linjalla, mutta ei loiskuttele. Pelastettava ei kutsu koiraa eikä käytä käskysanoja. Koira ui pelastusrenkaan kanssa pelastettavan henkilön luo niin, että pelastettava pystyy tarttumaan pelastusrenkaaseen (esim. kiertämällä pelastettavan). Koira kuljettaa pelastettavan rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan.

Palaa Lajiesittely-sivulle

© 2020 VaVi ry.     Yhteistyössä:

sponsori_2019_iso_valk.gif
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now